array(52) { ["ID"]=> string(5) "10148" ["~ID"]=> string(5) "10148" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(59) "International Theater Festival «Melikhovskaya Vesna» 2024" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(59) "International Theater Festival «Melikhovskaya Vesna» 2024" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7457690" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7457690" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1108637" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1108637" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(63) "/visitors/news/10146/priem-zayavok-na-melikhovskuyu-vesnu-2024/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(63) "/visitors/news/10146/priem-zayavok-na-melikhovskuyu-vesnu-2024/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7457685" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7457685" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7457692" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7457692" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7457687" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7457687" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7457688" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7457688" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7457689" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7457689" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7457694" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7457694" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7457693" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7457693" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["SORT"]=> string(1) "6" ["~SORT"]=> string(1) "6" }
array(52) { ["ID"]=> string(4) "9433" ["~ID"]=> string(4) "9433" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(47) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445506" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445506" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103605" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103605" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(67) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(47) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445501" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445501" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(56) "/visitors/news/9429/programma-po-pushkinskoy-k-chekhovu/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(56) "/visitors/news/9429/programma-po-pushkinskoy-k-chekhovu/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445488" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445488" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445492" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445492" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7445489" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7445489" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445490" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445490" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7445491" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7445491" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7445494" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7445494" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445493" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445493" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> string(4) "Да" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> string(4) "Да" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> string(3) "119" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> string(3) "119" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> string(7) "7452197" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> string(7) "7452197" ["SORT"]=> string(2) "20" ["~SORT"]=> string(2) "20" }
array(52) { ["ID"]=> string(4) "9677" ["~ID"]=> string(4) "9677" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449387" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449387" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104889" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104889" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(66) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(56) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449388" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449388" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(30) "/take-the-test/guess-the-work/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(30) "/take-the-test/guess-the-work/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449382" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449382" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449389" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449389" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449384" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449384" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449385" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449385" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449386" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449386" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7449391" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7449391" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449390" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449390" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["SORT"]=> string(2) "25" ["~SORT"]=> string(2) "25" }
array(52) { ["ID"]=> string(4) "3498" ["~ID"]=> string(4) "3498" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7445483" ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> string(7) "7445483" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445482" ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445482" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> string(4) "Да" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> string(4) "Да" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> string(3) "119" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> string(3) "119" ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> string(7) "7445723" ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> string(7) "7445723" ["SORT"]=> string(2) "40" ["~SORT"]=> string(2) "40" }
array(52) { ["ID"]=> string(4) "3499" ["~ID"]=> string(4) "3499" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_HIDE_BUTTON_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_TARGET_BLANK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_ENUM_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PUSHKIN_MAP_VALUE_ID"]=> NULL ["SORT"]=> string(3) "100" ["~SORT"]=> string(3) "100" }
International Theater Festival «Melikhovskaya Vesna» 2024
PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"
TAKE A TRY! Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"
Chekhov Studio Theatre
Museum Photos