array(38) { ["ID"]=> string(4) "7684" ["~ID"]=> string(4) "7684" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "The X-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "The X-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425983" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425983" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1095136" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1095136" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(122) "The X-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition "Ivan Turgenev. Anton Chekhov” Moscow-Melikhovo" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(117) "The X-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition "Ivan Turgenev. Anton Chekhov” Moscow-Melikhovo" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425981" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425981" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(117) "/visitors/news/7683/nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-x-mezhdunarodnom-konkurse-chtetskikh-rabot-im-a-p-chekhova/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(117) "/visitors/news/7683/nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-x-mezhdunarodnom-konkurse-chtetskikh-rabot-im-a-p-chekhova/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7425883" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7425883" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425982" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425982" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7425885" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7425885" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425886" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425886" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7425887" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7425887" ["SORT"]=> string(1) "1" ["~SORT"]=> string(1) "1" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "7491" ["~ID"]=> string(4) "7491" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(45) "Performance: "GUN SHOTS AND KISSES"" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(35) "Performance: "GUN SHOTS AND KISSES"" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7020654" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7020654" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1093933" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1093933" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(45) "Performance: "GUN SHOTS AND KISSES"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(35) "Performance: "GUN SHOTS AND KISSES"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7082442" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7082442" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(46) "/theatre/repertoire/the-play-shots-and-kisses/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(46) "/theatre/repertoire/the-play-shots-and-kisses/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7020649" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7020649" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7020655" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7020655" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7020651" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7020651" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7020652" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7020652" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7082441" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7082441" ["SORT"]=> string(2) "10" ["~SORT"]=> string(2) "10" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "7662" ["~ID"]=> string(4) "7662" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(54) "Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(54) "Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425759" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425759" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1095040" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1095040" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/museum/collection/a-couple-of-tea/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/museum/collection/a-couple-of-tea/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7425754" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7425754" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425760" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7425760" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7425756" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7425756" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425757" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7425757" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7425758" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7425758" ["SORT"]=> string(2) "20" ["~SORT"]=> string(2) "20" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3622" ["~ID"]=> string(4) "3622" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(64) "SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(64) "SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080856" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080856" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "593870" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "593870" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(47) "/visitors/services-and-prices/sightseeing-tour/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(47) "/visitors/services-and-prices/sightseeing-tour/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1933980" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1933980" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080857" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080857" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1933982" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1933982" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080854" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080854" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080855" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080855" ["SORT"]=> string(2) "30" ["~SORT"]=> string(2) "30" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3498" ["~ID"]=> string(4) "3498" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "546435" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "546435" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["SORT"]=> string(2) "40" ["~SORT"]=> string(2) "40" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "2170" ["~ID"]=> string(4) "2170" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "584751" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "584751" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(66) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(56) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(40) "/take-the-test/chekhov-and-his-creation/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(40) "/take-the-test/chekhov-and-his-creation/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["SORT"]=> string(2) "50" ["~SORT"]=> string(2) "50" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3499" ["~ID"]=> string(4) "3499" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "546437" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "546437" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["SORT"]=> string(2) "80" ["~SORT"]=> string(2) "80" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "2879" ["~ID"]=> string(4) "2879" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(27) "Melikhovo Equestrian Center" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(27) "Melikhovo Equestrian Center" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080891" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080891" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "289683" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(6) "289683" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(27) "/museum/equestrian-section/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(27) "/museum/equestrian-section/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "995438" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "995438" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080892" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080892" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(6) "995440" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(6) "995440" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080889" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080889" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080890" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080890" ["SORT"]=> string(2) "90" ["~SORT"]=> string(2) "90" }
The X-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition "Ivan Turgenev. Anton Chekhov” Moscow-Melikhovo
Performance: "GUN SHOTS AND KISSES"
Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov
SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT
Chekhov Studio Theatre
TAKE A TRY! Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"
Museum Photos
Melikhovo Equestrian Center