array(38) { ["ID"]=> string(4) "8532" ["~ID"]=> string(4) "8532" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(41) "Exhibition-dialogue "Landscape"" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(31) "Exhibition-dialogue "Landscape"" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7433526" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7433526" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099929" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099929" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> string(4) "8521" ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> string(4) "8521" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7433514" ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7433514" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7433518" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7433518" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7433515" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7433515" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7433516" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7433516" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7433517" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7433517" ["SORT"]=> string(1) "4" ["~SORT"]=> string(1) "4" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "2170" ["~ID"]=> string(4) "2170" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099030" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099030" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(66) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(56) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/take-the-test/chekhov-and-levitan/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/take-the-test/chekhov-and-levitan/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["SORT"]=> string(2) "10" ["~SORT"]=> string(2) "10" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "8003" ["~ID"]=> string(4) "8003" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(54) "Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(54) "Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7429055" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7429055" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098490" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098490" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(74) "/museum/collection/dorozhnyy-chemodan-prinadlezhavshiy-zhene-a-p-chekhova/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(74) "/museum/collection/dorozhnyy-chemodan-prinadlezhavshiy-zhene-a-p-chekhova/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7429050" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7429050" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7429056" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7429056" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7429052" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7429052" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7429053" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7429053" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7429054" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7429054" ["SORT"]=> string(2) "20" ["~SORT"]=> string(2) "20" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3622" ["~ID"]=> string(4) "3622" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(64) "SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(64) "SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080856" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080856" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098500" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098500" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(47) "/visitors/services-and-prices/sightseeing-tour/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(47) "/visitors/services-and-prices/sightseeing-tour/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1933980" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1933980" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080857" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080857" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1933982" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1933982" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080854" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080854" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080855" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080855" ["SORT"]=> string(2) "30" ["~SORT"]=> string(2) "30" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3498" ["~ID"]=> string(4) "3498" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098502" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098502" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["SORT"]=> string(2) "40" ["~SORT"]=> string(2) "40" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3499" ["~ID"]=> string(4) "3499" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["SORT"]=> string(2) "80" ["~SORT"]=> string(2) "80" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "2879" ["~ID"]=> string(4) "2879" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(27) "Melikhovo Equestrian Center" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(27) "Melikhovo Equestrian Center" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080891" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080891" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098486" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098486" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(27) "/museum/equestrian-section/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(27) "/museum/equestrian-section/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "995438" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "995438" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080892" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080892" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(6) "995440" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(6) "995440" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080889" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080889" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080890" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080890" ["SORT"]=> string(2) "90" ["~SORT"]=> string(2) "90" }
TAKE A TRY! Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"
Single tea set. It Belonged to Anton Pavlovich Chekhov
SIGHTSEEING GUIDED TOUR OF CHEKHOV CITY AND THE CHEKHOV DISTRICT
Chekhov Studio Theatre
Museum Photos
Melikhovo Equestrian Center