array(38) { ["ID"]=> string(4) "9562" ["~ID"]=> string(4) "9562" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(80) "WE HAVE LAUNCHED RECEIPT OF APPLICATIONS FOR THE "MELIKHOVSKAYA VESNA"" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(70) "WE HAVE LAUNCHED RECEIPT OF APPLICATIONS FOR THE "MELIKHOVSKAYA VESNA"" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7447604" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7447604" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104234" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104234" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(71) "/visitors/news/9561/obyavlen-priem-zayavok-na-melikhovskuyu-vesnu-2023/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(71) "/visitors/news/9561/obyavlen-priem-zayavok-na-melikhovskuyu-vesnu-2023/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7447597" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7447597" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7447599" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7447599" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7447600" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7447600" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7447601" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7447601" ["SORT"]=> string(1) "5" ["~SORT"]=> string(1) "5" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "9505" ["~ID"]=> string(4) "9505" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(70) "The XIII-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(70) "The XIII-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446671" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446671" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103931" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103931" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(94) "ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(94) "ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446672" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446672" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(99) "/visitors/news/9504/startoval-priem-zayavok-na-xiii-mezhdunarodnyy-konkurs-chtetsov-imeni-chekhova/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(99) "/visitors/news/9504/startoval-priem-zayavok-na-xiii-mezhdunarodnyy-konkurs-chtetsov-imeni-chekhova/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7446666" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7446666" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446673" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446673" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7446668" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7446668" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446669" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446669" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7446670" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7446670" ["SORT"]=> string(2) "10" ["~SORT"]=> string(2) "10" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "9433" ["~ID"]=> string(4) "9433" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(47) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445506" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445506" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103605" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103605" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(67) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(47) "PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445501" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445501" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(56) "/visitors/news/9429/programma-po-pushkinskoy-k-chekhovu/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(56) "/visitors/news/9429/programma-po-pushkinskoy-k-chekhovu/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445488" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7445488" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445492" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7445492" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7445489" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7445489" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445490" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7445490" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7445491" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7445491" ["SORT"]=> string(2) "15" ["~SORT"]=> string(2) "15" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3498" ["~ID"]=> string(4) "3498" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["SORT"]=> string(2) "40" ["~SORT"]=> string(2) "40" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "2170" ["~ID"]=> string(4) "2170" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080868" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099030" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1099030" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(66) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(56) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080869" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/take-the-test/chekhov-and-levitan/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(35) "/take-the-test/chekhov-and-levitan/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(6) "673146" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080870" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1894591" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080866" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080867" ["SORT"]=> string(2) "60" ["~SORT"]=> string(2) "60" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3499" ["~ID"]=> string(4) "3499" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["SORT"]=> string(3) "100" ["~SORT"]=> string(3) "100" }
WE HAVE LAUNCHED RECEIPT OF APPLICATIONS FOR THE "MELIKHOVSKAYA VESNA"
ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED
PROGRAM: "USE "PUSHKIN CARD"* TO VISIT CHEKHOV"
Chekhov Studio Theatre
TAKE A TRY! Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"
Museum Photos