array(38) { ["ID"]=> string(4) "9651" ["~ID"]=> string(4) "9651" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "THE CHEKHOVS’ CHRISTMAS TREE FEAST, OR A JOURNEY FOR A MAGIC SEED" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(67) "THE CHEKHOVS’ CHRISTMAS TREE FEAST, OR A JOURNEY FOR A MAGIC SEED" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449135" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449135" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104743" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104743" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(115) "/visitors/services-and-prices/interaktivnye-programmy/yelka-u-chekhovykh-ili-puteshestvie-za-volshebnym-zernyshkom/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(115) "/visitors/services-and-prices/interaktivnye-programmy/yelka-u-chekhovykh-ili-puteshestvie-za-volshebnym-zernyshkom/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449003" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449003" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449007" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449007" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449004" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449004" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449005" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449005" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449006" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449006" ["SORT"]=> string(1) "1" ["~SORT"]=> string(1) "1" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "9505" ["~ID"]=> string(4) "9505" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(70) "The XIII-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(70) "The XIII-th Anton Pavlovich Chekhov International Reciting Competition" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446671" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446671" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103931" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103931" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(94) "ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(94) "ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED" ["TYPE"]=> string(4) "HTML" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446672" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446672" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(99) "/visitors/news/9504/startoval-priem-zayavok-na-xiii-mezhdunarodnyy-konkurs-chtetsov-imeni-chekhova/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(99) "/visitors/news/9504/startoval-priem-zayavok-na-xiii-mezhdunarodnyy-konkurs-chtetsov-imeni-chekhova/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7446666" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7446666" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(9) "More info" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446673" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7446673" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7446668" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7446668" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "Y" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446669" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7446669" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7446670" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7446670" ["SORT"]=> string(2) "20" ["~SORT"]=> string(2) "20" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "9677" ["~ID"]=> string(4) "9677" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(11) "TAKE A TRY!" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449387" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449387" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104889" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1104889" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(66) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> array(2) { ["TEXT"]=> string(56) "Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"" ["TYPE"]=> string(4) "TEXT" } ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449388" ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449388" ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(30) "/take-the-test/guess-the-work/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(30) "/take-the-test/guess-the-work/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449382" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "7449382" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(11) "Participate" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449389" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "7449389" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449384" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "7449384" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449385" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "7449385" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449386" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "7449386" ["SORT"]=> string(2) "25" ["~SORT"]=> string(2) "25" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3498" ["~ID"]=> string(4) "3498" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(22) "Chekhov Studio Theatre" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080862" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1103607" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(20) "/theatre/activities/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762193" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080863" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762195" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080860" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080861" ["SORT"]=> string(2) "40" ["~SORT"]=> string(2) "40" }
array(38) { ["ID"]=> string(4) "3499" ["~ID"]=> string(4) "3499" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE"]=> string(13) "Museum Photos" ["PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["~PROPERTY_EN_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080883" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["~DETAIL_PICTURE"]=> string(7) "1098504" ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE"]=> bool(false) ["PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EN_PREVIEW_TEXT_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE"]=> NULL ["PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["~PROPERTY_EVENT_LINK_VALUE_ID"]=> NULL ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE"]=> string(22) "/museum/photo-gallery/" ["PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["~PROPERTY_PAGE_LINK_VALUE_ID"]=> string(7) "1762196" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE"]=> string(15) "Further Reading" ["PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["~PROPERTY_EN_BUTTON_TEXT_VALUE_ID"]=> string(7) "6080884" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["~PROPERTY_MIN_PADDING_VALUE_ID"]=> string(7) "1762198" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["~PROPERTY_HIDE_NAME_VALUE_ID"]=> string(7) "6080881" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE"]=> string(1) "N" ["PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["~PROPERTY_HIDE_DATE_VALUE_ID"]=> string(7) "6080882" ["SORT"]=> string(3) "100" ["~SORT"]=> string(3) "100" }
THE CHEKHOVS’ CHRISTMAS TREE FEAST, OR A JOURNEY FOR A MAGIC SEED
ACCEPTANCE OF APPLICATIONS FOR THE XIII INTERNATIONAL RECITING CHEKHOV COMPETITION HAS STARTED
TAKE A TRY! Participate in the quiz "Anton Chekhov and his writings"
Chekhov Studio Theatre
Museum Photos